3D Mukin suunnittelueditori

Käyttöehdot

1. Yleiset määräykset

1.1. Mug3D.com-sivuston hallinto (jäljempänä hallinto) tarjoaa sinulle pääsyn Sivuston käyttöön ja sen ominaisuuksiin näiden käyttöehtojen kohteena olevin ehdoin. Käyttäjä on velvollinen tutustumaan täysin näihin sääntöihin ennen rekisteröitymistä / valtuuttamista sivustolle, ennen kuin käyttäjä lataa kuvia ja luo käyttäjäsuunnitelman sekä julkaisee sen. Käyttäjän rekisteröinti/valtuutus, mallin luominen ja julkaiseminen Sivustolla tarkoittaa, että Käyttäjä hyväksyy nämä säännöt kokonaisuudessaan ja ehdoton. Käyttäjän tämän tarjouksen hyväksymisen perusteella tehty sopimus on liittymissopimus, johon Käyttäjä liittyy ilman poikkeuksia ja/tai varauksia. Tarjous sopimuksen tekemisestä on voimassa siihen asti, kunnes Hallinto ilmoittaa tämän tarjouksen peruuttamisesta Sivustolla.

1.2. Nämä Sivuston käyttöehdot (jäljempänä Säännöt) on hallinnon kehittämä ja ne määrittelevät Sivuston käytön ja kehittämisen ehdot sekä sen käyttäjien ja hallinnon oikeudet ja velvollisuudet. Sääntöjä sovelletaan myös suhteisiin, jotka liittyvät sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksiin ja etuihin, jotka eivät ole Sivuston Käyttäjiä, mutta joiden oikeuksiin ja etuihin Sivuston Käyttäjien toimet voivat vaikuttaa.

1.3. Nämä säännöt ovat oikeudellisesti sitova sopimus käyttäjän ja järjestelmänvalvojan välillä, jonka kohteena on Sivuston hallinnon tarjoama Käyttäjälle pääsy Sivuston käyttöön ja sen ominaisuuksiin.

1.4. Sivuston hallinto voi muuttaa ja/tai täydentää näitä sääntöjä yksipuolisesti ilman erillistä ilmoitusta. Nämä säännöt ovat avoin ja julkinen asiakirja. Sääntöjen nykyinen versio löytyy Internetistä Sivustolta (https://mug3d.com/fi/terms/). Hallinto suosittelee, että Käyttäjät tarkistavat säännöllisesti näiden Sääntöjen ehdot muutosten ja/tai lisäysten varalta. Jos Käyttäjä jatkaa Sivuston käyttöä näiden Sääntöjen muutosten ja/tai lisäysten jälkeen, tarkoittaa Käyttäjän hyväksyntää ja suostumusta tällaisiin muutoksiin ja/tai lisäyksiin.

2. Sivuston tila

2.1. Oikeudet Sivustoon kokonaisuudessaan ja verkko-osoitteen (domain-nimen) https://mug3d.com/ käyttöön kuuluvat Hallinnolle vuokrasopimuksen perusteella. Hallinto tarjoaa pääsyn Sivustolle kaikille kiinnostuneille osapuolille näiden sääntöjen ja sovellettavan lain mukaisesti.

2.2. Nämä säännöt määrittävät ehdot, joilla oikeudet käyttää tietoja ja henkisen toiminnan tuloksia (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen kirjallisiin, visuaalisiin, grafiikka- ja suunnitteluteoksiin, valokuvateoksiin) osana Sivuston yksittäisiä osioita, voivat kuulua Käyttäjille Sivustosta ja muista itsenäisistä henkilöistä, jotka loivat ja/tai asettivat nämä kohteet sivustolle ilman hallinnon suoraa osallistumista.

3. Sivuston hallinta

3.1. Sivuston toiminnan ja kehittämisen osalta hallintoa ohjaa laki, nämä säännöt ja muut erityisasiakirjat, jotka hallinto on kehittänyt tai saattaa kehittää ja hyväksyä, jotta säännellään pääsyn tarjoamista tiettyihin toimintoihin. Sivusto käyttäjille.

3.2. Mikään näiden sääntöjen määräyksistä ei anna Käyttäjälle oikeutta käyttää hallinnon kauppanimeä, tavaramerkkejä, verkkotunnuksia ja muita tunnusmerkkejä.

4. Rekisteröityminen sivustolle ja käyttäjän tila

4.1. Käyttäjän rekisteröityminen Sivustolle on ilmaista, vapaaehtoista ja se tapahtuu osoitteessa Internetissä: https://mug3d.com/.

4.2. Rekisteröityessään tai julkaiseessaan Sivustolla luodun mallin Käyttäjä on velvollinen antamaan Sivuston hallinnolle tarvittavat luotettavat ja ajantasaiset tiedot Käyttäjän henkilökohtaisen sivun muodostamista varten, mukaan lukien kirjautumistunnus (e- sähköpostiosoite) jokaiselle käyttäjälle yksilöllinen ja salasana sivustolle pääsyä varten. Sivuston rekisteröintilomake/valtuutuslomake voi pyytää Käyttäjältä lisätietoja.

4.3. Käyttäjä on vastuussa toimitettujen tietojen oikeellisuudesta, merkityksellisyydestä, täydellisyydestä ja lainmukaisuudesta sekä niiden puhtaudesta kolmansien osapuolten vaatimuksista.

4.4. Käyttäjä hyväksyy nämä säännöt ja ottaa niissä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät Sivuston käyttöön ja toimintaan.

4.5. Käyttäjätunnus ja salasana ovat välttämättömiä ja riittävät tiedot, jotta Käyttäjä pääsee Sivustoon. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttäjätunnustaan ja salasanaansa kolmansille osapuolille, hän on täysin vastuussa heidän turvallisuudestaan.

4.6. Ellei Käyttäjä toisin osoita, kaikki hänen kirjautumistunnuksellaan ja salasanallaan suoritetut toimet katsotaan asianomaisen Käyttäjän suorittamina. Mikäli käyttäjä pääsee luvatta käyttäjän kirjautumistunnukselle ja salasanalle ja/tai henkilökohtaiselle sivulle tai jos käyttäjätunnus ja salasana jaetaan, Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi Sivuston hallinnolle määrätyn menettelyn mukaisesti.

4.7. Rekisteröitymisen jälkeen Käyttäjä saa oikeuden itsenäisesti luoda, käyttää, lähettää materiaaleja (mukaan lukien suunnittelun asettelut ja kuvat) ja käyttää muita Sivuston ominaisuuksia henkilökohtaisiin ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

4.8. Käyttäjällä on oikeus luoda, muokata, julkaista materiaaleja tämän tarjouksen mukaiseen suunnitteluun, muihin henkilökohtaisiin ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Samalla Käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan sovellettavaa kansainvälistä lakia sekä julkaisemaan vain sellaisia tietoja, jotka ovat näiden Sääntöjen sekä tunnustettujen eettisten standardien ja moraaliperiaatteiden mukaisia, mukaan lukien ne, jotka liittyvät hallinnon näkemykseen. .

4.9. Käyttäjä vahvistaa, että hän toimii laillisesti, hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet ja että hän ei riko kolmansien osapuolien laillisia oikeuksia ja etuja eikä voimassa olevaa lainsäädäntöä, mukaan lukien lainsäädäntö oikeuksista henkisen toiminnan tuloksiin ja yksilöimisen keinoihin.

4.10. Sivustolle ei saa sijoittaa kolmansille osapuolille - tekijänoikeuksien haltijoille - kuuluvaa materiaalia kokonaan tai osittain ilman tällaisten tekijänoikeuksien haltijoiden etukäteistä lupaa, samoin kuin muita tietoja näiden sääntöjen mukaisesti. Käyttäjä hallinnoi itsenäisesti luomiaan ja julkaisemiaan, julkaisemiaan materiaaleja (mukaan lukien ulkoasut ja kuvat), on velvollinen itsenäisesti valvomaan ja estämään Sääntöjen vastaisen tiedon sijoittamista sekä tarvittaessa poistamaan itsenäisesti materiaalit, jotka eivät noudattaa näitä sääntöjä käyttämällä Sivuston toimintoja.

4.11. Käyttäjä on täysin vastuussa toimistaan, jotka liittyvät materiaalin (mukaan lukien ulkoasut ja kuvat) luomiseen ja sijoittamiseen, julkaisemiseen sovellettavan lain, kansainvälisten lakien ja näiden sääntöjen mukaisesti. Jos luodaan, sijoitetaan, julkaistaan materiaalia (mukaan lukien asettelut, kuvat), jotka ovat ristiriidassa Sivuston sääntöjen tai voimassa olevan lainsäädännön kanssa, Käyttäjä on itsenäisesti velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin asiaankuuluvan materiaalin poistamiseksi käyttämällä Sivuston toimintoja.

4.12. Mikäli Käyttäjä loukkaa kolmansien osapuolien laillisia oikeuksia ja etuja, voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä näiden sääntöjen määräyksiä, hallinnolla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valintansa mukaan ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

- poistaa materiaalia (mukaan lukien ulkoasut ja kuvat) ja muita Käyttäjän tietoja;

- poista käyttäjän pääsy sivustoon;

- estä käyttäjän pääsy sivustolle.

5. Sivuston käyttäjän velvollisuudet

5.1. Käyttäessään Sivustoa Käyttäjä on velvollinen:

5.1.1. noudattaa voimassa olevan lainsäädännön, näiden sääntöjen ja muiden hallinnon asiakirjojen määräyksiä;

5.1.2. antaa tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia tietoja rekisteröinnin aikana, seurata niiden päivittymistä;

5.1.3. ilmoittaa hallinnolle luvattomasta pääsystä henkilökohtaiselle sivulle ja/tai luvattomasta käytöstä ja/tai käyttäjän salasanan ja kirjautumistunnuksen käytöstä;

5.1.4. ei anna kolmansille osapuolille pääsyä omaan kirjautumistunnukseensa/salasanaansa, jos tämä voi johtaa lain ja/tai näiden sääntöjen, muiden sivuston hallinnon asiakirjojen rikkomiseen;

5.1.5. älä julkaise materiaalia (mukaan lukien ulkoasut ja kuvat), jotka voivat loukata muiden oikeuksia ja etuja;

5.1.6. ennen tietojen ja esineiden (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen) muiden henkilöiden kuvat, muiden ihmisten erisisältöiset tekstit, valokuvat, kuvat julkaisemista, arvioi alustavasti niiden sijoittamisen laillisuus;

5.1.7. varmuuskopioi Käyttäjälle tärkeät tiedot, jotka hän on luonut / lähettänyt.

5.2. Jos on epäilyksiä tiettyjen toimien toteuttamisen laillisuudesta, mukaan lukien materiaalien luominen, käyttö, sijoittaminen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ulkoasut ja kuvat (aiemmin ja jäljempänä - materiaali, materiaalit), hallinto suosittelee pidättäytymään jälkimmäinen.

5.3. Käyttäessään Sivustoa Käyttäjä ei saa:

5.3.1. rekisteröityä Käyttäjäksi toisen henkilön puolesta tai sijasta. Samalla on mahdollista rekisteröityä puolesta ja toisen puolesta edellyttäen, että hankitaan tarvittavat valtuudet laissa säädetyllä tavalla ja muodossa;

5.3.2. johtaa hallintoa tai käyttäjiä harhaan heidän henkilöllisyydestään käyttämällä toisen rekisteröityneen käyttäjän kirjautumistunnusta ja salasanaa;

5.3.3. ladata, tallentaa, julkaista, jakaa ja asettaa saataville tai muuten käyttää tietoja, jotka:

5.3.3.1. sisältää uhkauksia, halveksuntaa, loukkauksia, loukkaa kunniaa ja ihmisarvoa tai liikemainetta tai loukkaa kolmansien osapuolten yksityisyyttä;

5.3.3.2. loukkaa alaikäisten oikeuksia;

5.3.3.3. on mautonta tai säädytöntä, sisältää pornografisia kuvia ja tekstejä tai seksuaalisia kohtauksia, joissa on mukana alaikäisiä;

5.3.3.4. sisältää kohtauksia eläinten epäinhimillisestä kohtelusta;

5.3.3.5. sisältää kuvauksen itsemurhan keinoista ja menetelmistä, mahdollisista siihen yllytyksistä;

5.3.3.6. edistää ja/tai edistää rodullisen, uskonnollisen, etnisen vihan tai vihamielisyyden yllyttämistä, edistää fasismia tai rodullisen paremmuuden ideologiaa;

5.3.3.7. sisältää äärimmäisiä materiaaleja;

5.3.3.8. edistää rikollista toimintaa tai sisältää neuvoja, ohjeita tai ohjeita rikosten tekemiseen;

5.3.3.9. sisältää rajoitetusti saatavilla olevia tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, valtion- ja liikesalaisuudet, tiedot kolmansien osapuolten yksityiselämästä;

5.3.3.10. sisältää mainoksia tai kuvailee huumeiden käytön houkuttelevuutta, tietoa huumeiden jakelusta, reseptejä niiden valmistukseen ja käyttöneuvoja;

5.3.3.11. on vilpillinen;

5.3.3.12. loukkaa muita kansalaisten ja oikeushenkilöiden oikeuksia ja etuja tai lakisääteisiä vaatimuksia.

5.3.4. laittomasti ladata, tallentaa, julkaista, jakaa ja tarjota pääsyä tai muuten käyttää Käyttäjien ja kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia;

5.3.5. käyttää ohjelmistoa ja suorittaa toimia, joiden tarkoituksena on häiritä Sivuston normaalia toimintaa;

5.3.6. ladata, tallentaa, julkaista, jakaa ja tarjota pääsyä viruksiin, troijalaisia ja muita haittaohjelmia tai muuten käyttää niitä;

5.3.7. millään tavalla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, harhaanjohtaminen, luottamuksen rikkominen, hakkerointi, yrittää päästä käsiksi kolmansien osapuolten käyttäjätunnukseen ja salasanaan;

5.3.8. suorittaa kolmansien osapuolten henkilötietojen laitonta keräämistä ja käsittelyä;

5.3.9. käyttää Sivustoa eri tavalla, paitsi järjestelmänvalvojan tarjoaman käyttöliittymän kautta, ellei tällaisia toimia ole nimenomaisesti sallittu Käyttäjälle järjestelmänvalvojan kanssa tehdyn erillisen sopimuksen mukaisesti;

5.3.10. lähettää muita tietoja, jotka hallinnon mielestä ovat ei-toivottuja, eivät vastaa Sivuston luomisen tarkoitusta tai ovat muista syistä epätoivottuja sivustolle sijoitettavaksi;

5.3.11. Käyttäjä on henkilökohtaisesti yksin vastuussa tiedoista, joita hän luo, muuttaa, sijoittaa Sivustolle, sekä kaikista hänen omalla vastuullaan tapahtuvasta vuorovaikutuksesta kolmansien osapuolten kanssa.

5.3.12. Mikäli Käyttäjä on eri mieltä näistä Säännöistä tai niiden päivityksistä, Käyttäjä on velvollinen kieltäytymään niiden käytöstä ilmoittamalla siitä hallinnolle määrätyllä tavalla.

6. Immateriaalioikeuksia koskevat ehdot

6.1. Yksinoikeudet sivustolle lähetettyyn materiaaliin

6.1.1. Kaikki Sivustolle lähetetty materiaali, mukaan lukien suunnitteluelementit, teksti, grafiikka, piirrokset ja muut esineet ja niiden kokoelmat (paitsi käyttäjien lähettämät), ovat hallinnon ja muiden tekijänoikeuksien haltijoiden yksinoikeuksia, kaikki oikeudet nämä objektit on varattu.

6.1.2. Ellei näissä säännöissä ja sovellettavassa laissa toisin määrätä, materiaalia ei saa kopioida, käsitellä, levittää, julkaista tai muuten käyttää kokonaan tai osittain ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa, ellei tekijänoikeuden haltija ole nimenomaisesti suostunut kenen tahansa vapaaseen materiaalin käyttöön.

6.1.3. Käyttäjä julkaisemalla Sivustolle laillisesti omistamaa materiaalia antaa muille käyttäjille ei-yksinomaisen oikeuden käyttää sitä katselemalla, muita oikeuksia yksinomaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön, paitsi jos tällainen käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tekijänoikeuden haltijan laillisesti suojattuja etuja.

6.1.4. Käyttäjä myöntää myös Sivuston hallinnolle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää maksutta Sivustolle lähetettyä ja hänen laillisesti omistamaansa materiaalia varmistaakseen Sivuston toiminnan Sivuston hallinnon toimesta kykyjensä määräämässä laajuudessa. ja sivuston arkkitehtuuri. Määritelty ei-yksinoikeudellinen oikeus myönnetään ajalle, jolloin materiaali on lähetetty Sivustolle, ja sen vaikutus ulottuu maiden alueille ympäri maailmaa. Mikäli Käyttäjä poistaa materiaalinsa Sivustolta, näiden sääntöjen kohdissa 6.1.3, 6.1.4 mainittu ei-yksinoikeudellinen oikeus peruuntuu automaattisesti.

6.1.5. Oman materiaalinsa lisäksi käyttäjällä ei ole oikeutta luoda, käyttää, lähettää Sivustolle muiden sivustojen materiaalia, tietokantoja ja muita kolmansien osapuolien henkisen toiminnan tuloksia ilman tekijänoikeuden haltijan nimenomaista suostumusta tällaisiin toimiin. .

6.1.6. Kaikenlainen Sivuston, suunnitteluelementtien, Sivuston toiminnallisuuden tai materiaalien käyttö, paitsi näissä säännöissä sallitulla tavalla, on ehdottomasti kielletty.

6.1.7. Ellei näissä säännöissä toisin mainita, mitään näissä säännöissä ei voida pitää materiaalin yksinoikeuksien siirrona.

6.2. Vastuu yksinoikeuksien rikkomisesta.

6.2.1. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikesta materiaalista, jonka hän luo, muokkaa, sijoittaa, julkaisee Sivustolla tai sen avulla. Käyttäjällä ei ole oikeutta ladata, välittää tai julkaista materiaalia Sivustolla, jos hänellä ei ole asianmukaisia oikeuksia tällaisten toimien suorittamiseen, hankittu tai siirretty hänelle lain mukaisesti.

6.2.2. Sivuston hallinnolla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkistaa Sivusto kiellettyjen materiaalien varalta ja se voi poistaa (ilman varoitusta) minkä tahansa materiaalin tai Käyttäjät oman harkintansa mukaan, mistä tahansa syystä tai ilman syytä, jotka rikkovat näitä sääntöjä, lakia ja / tai voi loukata muiden Käyttäjien tai kolmansien osapuolten oikeuksia, vahingoittaa tai uhata turvallisuutta.

6.3. Kolmannen osapuolen sivustot ja sisältö.

6.3.1. Sivusto sisältää (tai saattaa sisältää) linkkejä muille kolmansien osapuolien sivustoille Internetissä.

6.3.2. Hallinto ei tarkista näiden kolmansien osapuolten ja niiden materiaalien noudattamista tiettyjen vaatimusten (luotettavuus, täydellisyys, eheys jne.) osalta. Hallinto ei ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten verkkosivustoille lähetetyistä tiedoista.

6.3.3. Linkki millekään sivustolle, tuotteeseen, palveluun tai Sivustolle lähetettyyn kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tietoon ei ole hallinnon hyväksyntä tai suositus näille tuotteille (palveluille).

6.3.4. Jos käyttäjä päättää poistua Sivustolta ja siirtyä kolmansien osapuolien sivustoille tai käyttää tai asentaa kolmannen osapuolen ohjelmia, hän tekee sen omalla vastuullaan ja tästä hetkestä lähtien nämä säännöt eivät enää koske käyttäjää ja järjestelmänvalvojaa.

7. Loppumääräykset

7.1. Tämän sopimuksen ehtojen täyttämättä jättämisestä tai virheellisestä noudattamisesta osapuolet ovat vastuussa sovellettavan lain mukaisesti.

7.2. Ylläpito ei ole vastuussa Käyttäjän kyvyttömyydestä käyttää Sivustoa teknisistä syistä, mukaan lukien viestintälinjojen häiriöt, laitteiden toimintahäiriöt jne. Sivusto voi olla tilapäisesti osittain tai kokonaan poissa käytöstä ennaltaehkäisevien tai muiden töiden tai muiden syiden vuoksi. teknisistä syistä.

7.3. Kaikilla Sivustolle lähetetyillä tekstitiedoilla ja graafisilla kuvilla on laillinen omistaja, määritettyjen tietojen ja kuvien laiton käyttö on syytteeseen sovellettavan lain mukaisesti.

7.4. Käytettäessä Sivuston ominaisuuksia, joiden avulla voit sijoittaa itsenäisesti kuvan tuotteeseen, Käyttäjä on täysin vastuussa käyttämiensä kuvien tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksien rikkomisesta (jos sellaisia ​​on). Käyttäjä vahvistaa, että Ylläpito ei tiennyt, ei voinut eikä sen pitänyt tietää, että Käyttäjä loukkaa kolmansien osapuolten yksinoikeuksia henkisen toiminnan tuloksiin, tavaroiden ja palveluiden yksilöimiseen.

7.5. Jokainen osapuoli vapautuu vastuusta tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttä tai osittaisesta laiminlyönnistä, jos tämä epäonnistuminen johtuu ylivoimaisista esteistä: lakot, tulvat, tulipalot, maanjäristykset ja muut luonnonkatastrofit, sodat, sotilaalliset toimet, valtion elimet sekä muut olosuhteet, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kohtuullisessa määräysvallassa.

7.6. Kaikki riidat, jotka liittyvät tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämättä jättämiseen tai virheelliseen täyttämiseen, osapuolet yrittävät ratkaista neuvottelujen aikana. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, erimielisyydet ratkaistaan oikeudessa sovellettavan lain mukaisesti.

7.7. Mikäli tämän sopimuksen tiettyjen määräysten ja voimassa olevan lainsäädännön normien välillä on ristiriita, sovelletaan voimassa olevan lainsäädännön normeja. Yksittäisten ehtojen pätemättömyys ei tarkoita koko Sopimuksen pätemättömyyttä.

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt käyttöehdot ja tietosuojakäytännön:
Käyttöehdot | Tietosuojakäytäntö

🌎 Finnish

HTML-koodi upottamista varten: