3D Kupa maket tasarımcısı

Kullanım Şartları

1. Genel Hükümler

1.1. Mug3D.com sitesinin Yönetimi (bundan sonra Yönetim olarak anılacaktır), Sitenin kullanımına ve bu Kullanım Koşullarının konusu olan şartlara ilişkin yeteneklerine erişmenizi sağlar. Kullanıcı, siteye kaydolmadan / izin vermeden, görüntüleri yüklemeden ve bir kullanıcı tasarımı oluşturmadan ve yayınlamadan önce bu Kuralları tam olarak tanımakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından Sitede bir tasarımın tescili / yetkilendirilmesi, oluşturulması ve yayınlanması, bu Kuralların Kullanıcı tarafından tam ve koşulsuz kabulü anlamına gelir. Kullanıcı'nın bu teklifi kabul etmesi ile akdedilen sözleşme, Kullanıcı'nın herhangi bir istisna ve/veya çekince olmaksızın katıldığı bir katılım sözleşmesidir. Bir sözleşme akdetme teklifi, İdare bu teklifin geri çekildiğini Siteye bildirene kadar geçerlidir.

1.2. Bu Site Kullanım Koşulları (bundan sonra Kurallar olarak anılacaktır), İdare tarafından geliştirilmiştir ve Sitenin kullanım ve geliştirme koşullarının yanı sıra Kullanıcılarının ve İdarenin hak ve yükümlülüklerini belirler. Kurallar, Sitenin Kullanıcısı olmayan ancak Site Kullanıcılarının eylemleri sonucunda hak ve menfaatleri etkilenebilecek olan üçüncü şahısların hak ve menfaatlerine ilişkin ilişkiler için de geçerlidir.

1.3. Bu Kurallar, konusu Site Yönetimi tarafından Kullanıcıya Sitenin kullanımına ve yeteneklerine erişim sağlanması olan, Kullanıcı ve Yönetim arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir.

1.4. Bu Kurallar, Site Yönetimi tarafından herhangi bir özel bildirime gerek kalmaksızın tek taraflı olarak değiştirilebilir ve/veya eklemeler yapılabilir. Bu Kurallar açık ve halka açık bir belgedir. Kuralların güncel versiyonu İnternette Sitede (https://mug3d.com/tr/terms/) bulunmaktadır. İdare, Kullanıcıların bu Kuralların şartlarını değişiklik ve/veya eklemeler için düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye eder. Bu Kurallarda değişiklik ve/veya eklemeler yapıldıktan sonra Kullanıcının Siteyi kullanmaya devam etmesi, Kullanıcının bu tür değişiklikleri ve/veya eklemeleri kabul ettiği ve onayladığı anlamına gelir.

2. Site Durumu

2.1. Sitenin tamamına ilişkin haklar ve https://mug3d.com/ ağ adresinin (alan adı) kullanım hakları kira sözleşmesine istinaden İdareye aittir. Yönetim, bu Kurallar ve yürürlükteki yasalara uygun olarak tüm ilgili taraflara Siteye erişim sağlar.

2.2. Bu Kurallar, Sitenin münferit bölümlerinin bir parçası olarak bilgileri kullanma haklarının ve fikri faaliyet sonuçlarının (edebi, görsel, grafik ve tasarım çalışmaları, fotoğraf çalışmaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Kullanıcılara ait olabileceği koşulları belirler. İdarenin doğrudan katılımı olmaksızın bu nesneleri oluşturan ve/veya Siteye yerleştiren Site ve bağımsız olarak diğer kişiler.

3. Site Yönetimi

3.1. Sitenin işleyişi ve gelişimi ile ilgili olarak, İdareye kanunlar, bu Kurallar ve Sitenin belirli işlevlerine erişimin sağlanmasını düzenlemek için İdare tarafından geliştirilen veya geliştirilebilecek ve kabul edilebilecek diğer özel belgeler rehberlik eder. Siteden Kullanıcılara.

3.2. Bu Kuralların hiçbir hükmü, Kullanıcıya İdarenin ticari unvanını, ticari markalarını, alan adlarını ve diğer ayırt edici işaretlerini kullanma hakkı vermez.

4. Siteye kayıt ve Kullanıcının durumu

4.1. Kullanıcının Siteye kaydı ücretsizdir, isteğe bağlıdır ve İnternet üzerindeki şu adreste gerçekleştirilir: https://mug3d.com/.

4.2. Kullanıcı, Sitede oluşturulan bir tasarımı kaydederken veya yayınlarken, Site Yönetimine oturum açma (e-posta) dahil olmak üzere Kullanıcının kişisel sayfasının oluşturulması için gerekli güvenilir ve güncel bilgileri sağlamakla yükümlüdür. posta adresi) her Kullanıcı için benzersiz ve Siteye erişim için bir şifre. Site'nin kayıt formu/yetkilendirme formu, Kullanıcı'dan ek bilgi talep edebilir.

4.3. Sağlanan bilgilerin doğruluğundan, ilgililiğinden, eksiksizliğinden ve hukuka uygunluğundan ve üçüncü şahısların iddialarından saflığından kullanıcı sorumludur.

4.4. Kullanıcı, bu Kuralları kabul eder ve Sitenin kullanımı ve işletilmesi ile ilgili olarak burada belirtilen hak ve yükümlülükleri üstlenir.

4.5. Kullanıcı adı ve şifre, Kullanıcının Siteye erişmesi için gerekli ve yeterli bilgilerdir. Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresini üçüncü şahıslara devretme hakkı yoktur, onların güvenliğinden tamamen kendisi sorumludur.

4.6. Kullanıcı aksini ispat etmedikçe, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilen işlemler ilgili Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılır. Kullanıcının oturum açma bilgilerine ve parolasına ve/veya kişisel sayfasına yetkisiz erişim sağlanması veya oturum açma bilgilerinin ve parolanın dağıtılması durumunda, Kullanıcı belirlenen prosedüre uygun olarak Site Yönetimine derhal bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

4.7. Kayıttan sonra, Kullanıcı bağımsız olarak materyal oluşturma, kullanma, yayınlama (tasarım düzenleri ve resimler dahil) ve Sitenin diğer özelliklerini ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanma hakkını elde eder.

4.8. Kullanıcı, ticari olmayan diğer kişisel amaçlar doğrultusunda bu teklife uygun olarak tasarım için materyaller oluşturma, düzenleme ve yayınlama hakkına sahiptir. Aynı zamanda, Kullanıcılar yürürlükteki uluslararası hukuka uymak ve yalnızca bu Kurallara uyan bilgileri ve İdarenin görüşüne göre olanlar da dahil olmak üzere kabul edilmiş etik standartları ve ahlak ilkelerini yayınlamakla yükümlüdür. .

4.9. Kullanıcı, yasal olarak hareket ettiğini, gerekli tüm haklara sahip olduğunu ve üçüncü kişilerin yasal hak ve menfaatlerini ve fikri faaliyet sonuçlarına ilişkin haklar ve kişiselleştirme araçları dahil olmak üzere yürürlükteki mevzuatı ihlal etmediğini onaylar.

4.10. Üçüncü taraflara - telif hakkı sahiplerine ait materyallerin, bu tür telif hakkı sahiplerinin önceden izni olmaksızın tamamen veya kısmen ve ayrıca diğer bilgilerin bu Kurallara uygun olarak Siteye yerleştirilmesine izin verilmez. Kullanıcı, kendisi tarafından oluşturulan ve yayınlanan, yayınlanan materyalleri (düzenler ve resimler dahil) bağımsız olarak yönetir, Kurallara uymayan bilgilerin yerleştirilmesini bağımsız olarak izlemek ve engellemek ve gerekirse, uygun olmayan materyalleri bağımsız olarak silmekle yükümlüdür. Sitenin işlevselliğini kullanarak bu Kurallara uyun.

4.11. Kullanıcı, yürürlükteki yasalara, uluslararası yasal düzenlemelere ve bu Kurallara uygun olarak materyallerin (düzenler ve resimler dahil) oluşturulması ve yerleştirilmesi, yayınlanması ile ilgili eylemlerinden tamamen sorumludur. Site Kurallarına veya yürürlükteki mevzuata aykırı materyallerin (düzenler, resimler dahil) oluşturulması, yerleştirilmesi, yayınlanması durumunda, Kullanıcı, Sitenin işlevselliğini kullanarak ilgili materyalleri kaldırmak için bağımsız olarak önlem almakla yükümlüdür.

4.12. Kullanıcının üçüncü şahısların yasal hak ve menfaatlerini, yürürlükteki mevzuatı ve ayrıca bu Kuralların hükümlerini ihlal etmesi durumunda, İdare aşağıdaki önlemleri alma hakkına sahiptir, ancak kendi tercihine bağlı olarak yükümlü değildir:

- Materyalleri (düzenler ve resimler dahil) ve Kullanıcının diğer bilgilerini silin;

- Kullanıcının Siteye erişimini kaldırın;

- Kullanıcının Siteye erişimini engelleyin.

5. Site Kullanıcısının Yükümlülükleri

5.1. Siteyi kullanırken, Kullanıcı şunları yapmakla yükümlüdür:

5.1.1. yürürlükteki mevzuat hükümlerine, bu Kurallara ve İdarenin diğer belgelerine uymak;

5.1.2. kayıt sırasında doğru, eksiksiz ve güncel veriler sağlamak, güncellemelerini izlemek;

5.1.3. kişisel sayfaya yetkisiz erişim ve / veya yetkisiz erişim ve / veya Kullanıcının şifresinin ve oturum açma bilgilerinin kullanımı hakkında İdareyi bilgilendirmek;

5.1.4. yasanın ve/veya bu Kuralların ve Site Yönetiminin diğer belgelerinin ihlaline yol açabilecekse, üçüncü taraflara kendi oturum açma bilgilerine/şifrelerine erişim sağlamayacaktır;

5.1.5. başkalarının haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilecek materyalleri (düzenler ve resimler dahil) yayınlamamak;

5.1.6. bilgi ve nesneleri yayınlamadan önce (diğer kişilerin resimleri, diğer kişilerin çeşitli içeriklere sahip metinleri, fotoğraflar, resimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), yerleştirmelerinin yasallığını önceden değerlendirin;

5.1.7. Kullanıcı için önemli olan, kendisi tarafından oluşturulan / yayınlanan bilgilerin yedeklenmesi.

5.2. Düzenler ve görüntüler (önceden ve bundan sonra - malzeme, malzemeler) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere malzemelerin oluşturulması, kullanılması, yerleştirilmesi dahil olmak üzere belirli eylemlerin uygulanmasının yasallığına ilişkin şüpheler varsa, İdare, ikincisi.

5.3. Siteyi kullanırken, Kullanıcının şunları yapması yasaktır:

5.3.1. başka bir kişi adına veya onun yerine Kullanıcı olarak kaydolmak. Aynı zamanda, kanunun öngördüğü şekilde ve şekilde gerekli yetkilerin alınması kaydıyla, başka bir kişi adına ve adına kayıt yaptırmak mümkündür;

5.3.2. başka bir kayıtlı Kullanıcının kullanıcı adını ve şifresini kullanarak Yönetimi veya Kullanıcıları kimlikleri konusunda yanıltmak;

5.3.3. yükleme, depolama, yayınlama, dağıtma ve kullanıma sunma ya da başka bir şekilde kullanma:

5.3.3.1. tehdit, itibarsızlaştırma, hakaret içeren, onur ve haysiyet veya iş itibarını karalayan veya üçüncü şahısların mahremiyetini ihlal eden;

5.3.3.2. reşit olmayanların haklarını ihlal ediyor;

5.3.3.3. kaba veya müstehcen, pornografik resimler ve küçükleri içeren cinsel içerikli metinler veya sahneler içeriyor;

5.3.3.4. hayvanlara insanlık dışı muamele sahneleri içerir;

5.3.3.5. intiharın araç ve yöntemlerinin bir açıklamasını ve bunu yapmaya yönelik her türlü teşviki içerir;

5.3.3.6. ırksal, dinsel, etnik nefret veya düşmanlığı teşvik eden ve/veya teşvik eden, faşizmi veya ırksal üstünlük ideolojisini destekleyen;

5.3.3.7. aşırılık yanlısı materyaller içerir;

5.3.3.8. suç faaliyetini teşvik eden veya suç teşkil eden fiillerin işlenmesine yönelik tavsiye, talimat veya yönergeler içeren;

5.3.3.9. devlet ve ticari sırlar, üçüncü şahısların özel hayatlarına ilişkin bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sınırlı erişime sahip bilgiler içerir;

5.3.3.10. reklam içerir veya uyuşturucu kullanımının çekiciliğini açıklar, uyuşturucuların dağıtımı hakkında bilgiler, bunların üretimi için tarifler ve kullanım tavsiyeleri;

5.3.3.11. sahte;

5.3.3.12. vatandaşların ve tüzel kişilerin diğer hak ve menfaatlerini veya yasal gereklilikleri ihlal ediyor.

5.3.4. Kullanıcıların ve üçüncü tarafların fikri mülkiyetini yasa dışı olarak yüklemek, depolamak, yayınlamak, dağıtmak ve erişim sağlamak veya başka şekilde kullanmak;

5.3.5. yazılımı kullanmak ve Sitenin normal işleyişini bozmaya yönelik eylemlerde bulunmak;

5.3.6. virüsleri, truva atlarını ve diğer kötü amaçlı programları yüklemek, depolamak, yayınlamak, dağıtmak ve bunlara erişim sağlamak veya başka şekilde kullanmak;

5.3.7. aldatma, güveni kötüye kullanma, bilgisayar korsanlığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde, üçüncü tarafların oturum açma bilgilerine ve parolalarına erişmeye çalışma;

5.3.8. üçüncü tarafların kişisel verilerinin yasadışı olarak toplanması ve işlenmesi;

5.3.9. İdare ile ayrı bir sözleşme uyarınca Kullanıcıya bu tür eylemlere açıkça izin verilmediği sürece, İdare tarafından sağlanan arayüz dışında Siteyi farklı bir şekilde kullanmak;

5.3.10. İdarenin görüşüne göre istenmeyen, Sitenin oluşturulma amaçlarına uymayan veya başka nedenlerle Sitede yayınlanması istenmeyen diğer bilgileri yayınlamak;

5.3.11. Oluşturduğu, değiştirdiği, Siteye yerleştirdiği herhangi bir bilginin yanı sıra riski kendisine ait olmak üzere üçüncü taraflarla gerçekleştirilen etkileşimlerden yalnızca Kullanıcı sorumludur.

5.3.12. Kullanıcı bu Kurallara veya güncellemelerine katılmıyorsa, İdareyi öngörülen şekilde bilgilendirerek bu Kuralları kullanmayı reddetmekle yükümlüdür.

6. Fikri mülkiyet hakları şartları

6.1. Sitede yayınlanan materyallerin münhasır hakları

6.1.1. Tasarım öğeleri, metin, grafikler, resimler ve diğer nesneler ve bunların koleksiyonları (Kullanıcılar tarafından yayınlananlar hariç) dahil olmak üzere Sitede yayınlanan tüm materyaller, İdarenin ve diğer telif hakkı sahiplerinin münhasır haklarına tabidir. bu nesneler ayrılmıştır.

6.1.2. Bu Kurallar ve yürürlükteki yasalar tarafından sağlananlar dışında, telif hakkı sahibi açıkça kabul etmedikçe, hiçbir materyal telif hakkı sahibinin önceden izni olmaksızın tamamen veya kısmen kopyalanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, yayınlanamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz. materyalin herhangi bir kişi tarafından ücretsiz olarak kullanılması.

6.1.3. Kullanıcı, yasal olarak sahip olduğu materyali Sitede yayınlayarak, diğer kullanıcılara görüntüleyerek kullanmak için münhasır olmayan bir hak sağlar, diğer haklar yalnızca ticari olmayan kişisel kullanım amacıyla, bu tür bir kullanımın kendisine zarar verdiği veya verebileceği durumlar dışında. telif hakkı sahibinin yasal olarak korunan çıkarları.

6.1.4. Kullanıcı ayrıca Site Yönetimine, Sitenin yeteneklerinin belirlediği ölçüde Site Yönetimi tarafından işletilmesini sağlamak için Sitede yayınlanan ve yasal olarak kendisine ait olan materyalleri ücretsiz olarak kullanmak için münhasır olmayan bir hak verir. ve Sitenin mimarisi. Belirtilen münhasır olmayan hak, malzemenin Sitede yayınlandığı süre boyunca verilir ve etkisini dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin topraklarına kadar genişletir. Kullanıcı, materyalini Siteden silerse, bu Kuralların 6.1.3, 6.1.4 maddelerinde belirtilen münhasır olmayan hak otomatik olarak iptal edilecektir.

6.1.5. Kullanıcı, kendi materyaline ek olarak, telif hakkı sahibinin bu tür eylemler için açık rızası olmadıkça, diğer sitelerin materyallerini, veritabanlarını ve üçüncü şahısların diğer entelektüel faaliyet sonuçlarını oluşturma, kullanma, Sitede yayınlama hakkına sahip değildir. .

6.1.6. Sitenin, tasarım öğelerinin, Sitenin işlevselliğinin veya materyallerin bu Kurallarda izin verilen durumlar dışında herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

6.1.7. Bu Kurallarda aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Kurallardaki hiçbir şey materyallerin münhasır haklarının devri olarak kabul edilemez.

6.2. Münhasır hakların ihlali sorumluluğu.

6.2.1. Kullanıcı, Sitede veya onun yardımıyla oluşturduğu, düzenlediği, yerleştirdiği, yayınladığı her türlü materyalden kişisel olarak sorumludur. Kullanıcı, yasaya uygun olarak kendisine edinilmiş veya devredilmiş bu tür eylemleri gerçekleştirmek için uygun haklara sahip değilse, Siteye materyal yükleme, iletme veya yayınlama hakkına sahip değildir.

6.2.2. Site Yönetimi, Siteyi yasaklanmış materyaller açısından inceleme hakkına sahiptir, ancak buna zorunlu değildir ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Kuralları, kanunları ve / veya diğer Kullanıcıların veya üçüncü tarafların haklarını ihlal edebilir, zarar verebilir veya güvenliğini tehdit edebilir.

6.3. Üçüncü Taraf Siteleri ve İçeriği.

6.3.1. Site, İnternet'teki diğer üçüncü taraf sitelere bağlantılar içerir (veya içerebilir).

6.3.2. Bu üçüncü kişiler ve malzemeleri, İdare tarafından belirli gerekliliklere (güvenilirlik, eksiksizlik, bütünlük vb.) uygunluk açısından kontrol edilmemektedir. İdare, üçüncü şahıslara ait internet sitelerinde yayınlanan herhangi bir bilgiden sorumlu değildir.

6.3.3. Sitede yayınlanan herhangi bir siteye, ürüne, hizmete bağlantı, ticari veya ticari olmayan nitelikteki herhangi bir bilgi, bu ürünlerin (hizmetlerin) İdare tarafından onaylandığı veya önerildiği anlamına gelmez.

6.3.4. Kullanıcı, Siteden ayrılmaya ve üçüncü taraf sitelere gitmeye veya üçüncü taraf programları kullanmaya veya yüklemeye karar verirse, bunu riski kendisine ait olmak üzere yapar ve o andan itibaren bu Kurallar artık Kullanıcı ve Yönetim için geçerli değildir.

7. Son hükümler

7.1. Bu Sözleşmenin şartlarının yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi durumunda, Taraflar yürürlükteki yasalara göre sorumlu olacaktır.

7.2. Yönetim, Kullanıcı'nın, iletişim hatlarının kesilmesi, ekipman arızası vb. teknik nedenlerle Site'ye erişememesinden sorumlu değildir. teknik nedenler.

7.3. Sitede yayınlanan tüm metinsel bilgilerin ve grafik görsellerin yasal sahibi vardır, belirtilen bilgi ve görsellerin yasa dışı kullanımı yürürlükteki yasalara göre kovuşturmaya tabi tutulur.

7.4. Ürüne bağımsız olarak bir resim yerleştirmenize izin veren Sitenin yeteneklerinin kullanılması durumunda, Kullanıcı, kullandığı resimlerin telif hakkı sahiplerinin haklarının ihlalinden (varsa) tamamen sorumludur. Kullanıcı, İdarenin, Kullanıcının fikri faaliyetin sonuçları, mal ve hizmetlerin bireyselleştirilmesi araçları üzerindeki üçüncü şahısların münhasır haklarını ihlal ettiğini bilmediğini, bilemeyeceğini ve bilmemesi gerektiğini onaylar.

7.5. Taraflardan herhangi biri, mücbir sebeplerden kaynaklanıyorsa, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tamamen veya kısmen yerine getirememe sorumluluğundan muaf tutulacaktır: grevler, sel, yangınlar, depremler ve diğer doğal afetler, savaşlar, askeri harekatlar, devlet organlarının yanı sıra Taraflardan herhangi birinin makul kontrolü dışındaki diğer koşullar.

7.6. Taraflar, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi ile ilgili tüm ihtilafları müzakereler sırasında çözmeye çalışacaklardır. Müzakereler sırasında bir anlaşmaya varılamaması durumunda, ihtilaflar ilgili kanuna göre mahkemede çözülecektir.

7.7. Bu Sözleşmenin belirli hükümleri ile yürürlükteki mevzuat normları arasında çelişki olması durumunda, yürürlükteki mevzuat normları uygulanacaktır. Münferit hükümlerin geçersizliği, Sözleşmenin bir bütün olarak geçersizliğini gerektirmez.

Bu siteyi kullanarak kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz:
Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası

🌎 Türkçe

Yerleştirme için HTML kodu: